Thông tin sản phẩm
Thông tin sản phẩm

PALOMA luôn đặt sự AN TOÀN của khách hàng lên hàng đầu
Mong quý khách hàng tham khảo Hướng dẫn sử dụng bếp gas PALOMA để dùng đúng cách và đảm bảo An Toàn trong quá trình sử dụng.


Phải lắp theo thứ tự 123

Nếu thự tự lắp bị sai thì các bộ phận sẽ không ăn khớp với nhau và sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cháy không hết, hỏa hoạn hay hỏng hóc.Xoay phần mặt trên có chữ “オク” (phía trong) của nắp chụp đầu đốt vào phía trong và lắp phần nhô ra khít vào rãnh của đầu đốt.


Nắp chụp đầu đốt bên trái và bên phải có độ lớn khác nhau. Lắp nắp chụp đầu đốt to vào bên trái và nắp chụp đầu đốt nhỏ vào bên phải.


Chú ý: Phải lắp nắp chụp đầu đốt khớp chặt vào đầu đốt rồi mới sử dụng

Không sử dụng bếp khi nắp chụp đầu đốt trong trạng thái kênh, nghiêng.
Không lật ngược nắp chụp đầu đốt để sử dụng.

Lắp phần mặt trên có chữ “テマエ” của khay bếp ra phía trước mặt.


Khay bếp bên trái và bên phải có độ lớn khác nhau.

Lắp khay bếp to vào bên trái và khay bếp nhỏ vào bên phải.


Chú ý: Phải lắp khay bếp khớp chặt vào mặt bếp rồi mới sử dụng bếp.

Không sử dụng bếp khi khay bếp trong trạng thái kênh, nghiêng.
Không lắp khay bếp sai chiều.

Xoay 2 chấu ở chính giữa kiềng về chính diện, lắp phần nhô ra ở phía sau 2 chấu đó vào 2 lỗ trước và sau.

Chú ý: Phải lắp kiềng bếp khớp chặt vào mặt bếp rồi mới sử dụng bếp.

Không sử dụng bếp trong trạng thái kiềng bếp bị kênh, nghiêng.
Không lật úp kiềng bếp để sử dụng.